1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Порівняння результатів міжлабораторного експерименту – оцінювання границь похибки та розширеної невизначеності

Порівняння результатів міжлабораторного експерименту – оцінювання границь похибки та розширеної невизначеності

Іванен Р.І.
Анотації на мовах:


Анотация: Наведені дані розрахунку похибки та розширеної невизначеності за результатами міжлабораторного експерименту. Міжлабораторний експеримент здійснювався з використанням в якості досліджуваних зразків комплекту з шістьох державних стандартних зразків. Було отримано по п’ять незалежних результатів аналізу по кожному з шістьох рівнів усіх 18 елементів в стандартних зразках. Використані державні стандартні зразки є стабільними та являють собою синтезовану суміш оксидів кобальту та елементів-домішків у вигляді порошку крупністю біля 0,1 мм. Для розрахунку статистичних характеристик міжлабораторного експерименту була використана програма «Статистика».


Ключові слова: межі похибки результату аналізу, розширена невизначеність результату аналізу, стандартне відхилення, умови повторюваності, умови відтворюваності, опорне значення