1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Особливості оцінювання невизначеності хіміко-аналітичних вимірів у медицині

Особливості оцінювання невизначеності хіміко-аналітичних вимірів у медицині

Кошева Л.О.
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізується можливість альтернативного підходу до оцінювання невизначеності результатів хімікоаналітичних вимірювань, що описуються неповними модельними рівняннями, при акредитації клінічних діагностичних лабораторій у відповідності до вимог стандарту EN ISO 15189-2003 “Medical Laboratories – particular requirements for quality and competence”.


Ключові слова: клінічна діагностична лабораторія, якість лабораторних досліджень, прецизійність, показники якості вимірювань, порівнянність, прослідкування, невизначеність вимірювань