1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Метрологічна атестація програмного забезпечення методик рішення вимірювальних задач: теорія і практика

Метрологічна атестація програмного забезпечення методик рішення вимірювальних задач: теорія і практика

Левін С.Ф.
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто розмірнісні та структурно-параметричні методи рішення метрологічних задач. Показано, що метрологічна атестація математичного та програмного забезпечення методик вирішення вимірювальних задач зводиться до метрологічної вимірювальної задачі ідентифікації функції похибки неадекватності обчислювального перетворення даних вимірювань та встановленню границь зміни вхідних змінних математичних моделей. Проведено аналіз нормативної бази. Показано, що в основі метрологічної атестації математичного та програмного забезпечення повинна лежати експериментальна перевірка та ідентифікація моделі об’єкту вимірювань в схемі перехресного спостережень похибок неадекватності.


Ключові слова: метрологічна атестація, вимірювальна задача

Whoops, looks like something went wrong.