1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. Методи побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі паралельних обчислень з використанням графічних процесорів

Методи побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі паралельних обчислень з використанням графічних процесорів

О.А. Замула, Д.О. Семченко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто базові поняття, що використовуються при програмуванні паралельних систем. Описан метод генерації Блюма - Блюма - Шуба і можливість його реалізації на графічному процесорі . Наведено оцінки стійкості даного генератора та запропоновані рішення щодо збільшення швидкодії роботи генератора. На основі готового рішення метода Віхрь Мерсена, що входить в пакет NVIDIA SDK , проведений аналіз статистичних властивостей. Зроблений висновок про доцільність використання графічних процесорів при генерації псевдовипадкових послідовностей.


Ключові слова: генератор, безпека, графічний процесор, метод Монте-Карло, мето Блюм-Блюм-Шуба, багаторазова точність, псевдовипадкова послідовність