1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Невизначеність вейвлет-відновлення результатів динамічних вимірювань

Невизначеність вейвлет-відновлення результатів динамічних вимірювань

Бикова Т.В., Черепащук Г.О.
Анотації на мовах:


Анотация: Авторами запропоновано спосіб оцінювання величини, що вимірюється, при однократному вимірюванні реалізації змінного процесу і отримана оцінка невизначеності результату Результати моделювання підтвердили припущення, що в результаті диференціювання вейвлет-ряду не відбувається посилення випадкової погрішності, що становить, присутньої в початкових даних. Внесення поправки до результату вимірювання на систематичні динамічні ефекти не приводить до збільшення інтервалу розсіювання результатів. Отримана в результаті оцінка вимірюваної фізичної величини є незміщеною і ефективною..


Ключові слова: динамічне вимірювання, регуляризуючий алгоритм, вейвлет-відновлення