1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Вибір критеріїв оцінювання результативності і ефективності системи менеджменту якості експлуатуючої організації

Вибір критеріїв оцінювання результативності і ефективності системи менеджменту якості експлуатуючої організації

Светлих В.П., Маловік К.М.
Анотації на мовах:


Анотация: Оцінювання результативності і ефективності системи менеджменту якості експлуатуючої організації (СМЯ ЕО) при експлуатації ядерних установок (ЯУ) і джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) здійснюється по результативності і ефективності управління ключовими процесами при експлуатації ЯУ і ДІВ за допомогою критеріїв оцінювання якості управління. Ключові процеси визначені експертним методом. Для визначення важливості критеріїв, з урахуванням невизначеності експертної оцінки, застосовується метод аналізу ієрархій.


Ключові слова: результативність, ефективність, якість, експлуатуюча організація, ядерна установка, джерела іонізуючого випромінювання, експлуатація, ключові процеси, метод аналізу ієрархій, ядерна і радіаційна безпека