1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Модульна штучна нейронна мережа, що базується на пам’яті та оптимізації

Модульна штучна нейронна мережа, що базується на пам’яті та оптимізації

Л.С. Авдієнко, Є.В. Бодянський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновані архітектура та алгоритм навчання модульної нейронної мережі, прихований шар якої сформований узагальненою регресійною та радиально-базисною нейронними мережами, що паралельно підключені до вхідного шару та навчаються незалежно одна від одної, а у вихідному шарі відбувається оптимізація по точності виходу мережі відносно навчального сигналу. Пропонуєма модель, поєднуючи у собі нейронні мережі, засновані на пам’яті та оптимізації, забезпечує високу точність алгоритму як на початкових етапах навчання, так і з ростом вибірки даних у реальному часі.


Ключові слова: радиально-базисна нейронная мережа, узагальнена регресійна нейронна мережа, нейронна мережа, заснована на оптимізації, нейронная мережа, заснована на пам’яті, модульна нейронна мережа