1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Модифікація методу направленого перебору для оптимізації топології систем з радіально-вузловими структурами

Модифікація методу направленого перебору для оптимізації топології систем з радіально-вузловими структурами

В.В. Безкоровайний, Є.В. Соболева
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована евристична модифікація комбінаторного методу направленого перебору локальних екстремумів функції мети для розв'язання задачі структурно-топологічної оптимізації трирівневих централізованих територіально розподілених систем. Наведені результати експериментального дослідження точності та складності запропонованої модифікації методу.


Ключові слова: територіально розподілена система, синтез, топологія, оптимізація, модель, метод, алгоритм