1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Аналіз похибок визначення дальності до наземного джерела радіовипромінювання, пов’язаних з прийнятою моделлю розподілу електронної концентрації іоносфери

Аналіз похибок визначення дальності до наземного джерела радіовипромінювання, пов’язаних з прийнятою моделлю розподілу електронної концентрації іоносфери

В.П. Деденок, А.О. Ткаченко, С.М. Власік
Анотації на мовах:

Проведений аналіз впливу моделі, прийнятої для описання розподілу електронної концентрації іоносфери, на оцінку дальності до наземного джерела радіовипромінювання в діапазоні коротких хвиль. Показано, що рефракція радіохвиль в нижніх шарах іоносфери істотно впливає на траєкторію розповсюдження радіохвилі та врахування цієї рефракції дозволяє підвищити точність оцінки дальності до джерела радіовипромінювання. Запропонований підхід до оцінки поточного значення показника сонячної активності, необхідної для практичної реалізації моделі опису іоносфери IRI.
Ключові слова: іоносфера, електронна концентрація, рефракція радіохвиль