1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. ЗВ'ЯЗОК СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОЧАСТОТНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ З ПАРАМЕТРАМИ МОДУЛЯЦІЇ І ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АКТИВНОЇ ФАР

ЗВ'ЯЗОК СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОЧАСТОТНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ З ПАРАМЕТРАМИ МОДУЛЯЦІЇ І ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АКТИВНОЇ ФАР

І.Г. Леонов, Ю.М. Сєдишев, П.Ю. Сєдишев, В.О. Тютюннік, А.Ф. Шевченко
Анотації на мовах:


Анотация: Встановлено кількісний та якісний характер взаємозв’язків структури просторово-часових сигналів, їхніх кореляційних властивостей та параметрів багаточастотної модуляції в активній ФАР та її характеристиками. Результати що отримано, можуть бути застосовані при виборі зондуючих сигналів для РЛС високої продуктивності.


Ключові слова: просторово-часовий сигнал, багаточастотна модуляція, активна ФАР