1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Ефективність використання метода багатоетапного кодування повним та перфорованим завадостійким кодом

Ефективність використання метода багатоетапного кодування повним та перфорованим завадостійким кодом

Ю.І. Лосєв, З.З. Закіров, В.В. Закірова
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізується ефективність застосування метода багатоетапного кодування повним та перфорованим завадостійким кодом, який дозволяє визначити групи перекручених сегментів, зменшити час доставки повідомлення споживачеві за рахунок повторення при передачі не всієї кодової комбінації, а тільки її перекрученої частини.


Ключові слова: завадостійке кодування, кодова комбінація, надмірність, перекручена група