1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Оцінка надійності інформаційних систем з врахуванням зміни параметрів програмних засобів

Оцінка надійності інформаційних систем з врахуванням зміни параметрів програмних засобів

Ю.Л. Поночовний
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто побудову багатофрагментних моделей функціонування інформаційних систем, що дозволяють описати зміну інтенсивності відмов програмних засобів на різних етапах життєвого циклу. Представлені моделі дозволяють описувати як збільшення, так і зменшення інтенсивностей прояву програмних дефектів і відновлення системи після відмов.


Ключові слова: інформаційні системи, програмні засоби, дефекти проектування, інтенсивності відмов и відновлення, багатофрагментні моделі, вкладений маркіовський ланцюг