1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Про вплив алгоритму стискування JPEG-2000 на статистичні характеристики зображення

Про вплив алгоритму стискування JPEG-2000 на статистичні характеристики зображення

О.І. Стрелков, С.Є. Кальний, Т.О. Стрєлкова, Є.О.Соломко
Анотації на мовах:

Проведено дослідження впливу алгоритму стискування Wavelet (стандарт JPEG-2000) на статистичні характеристики зображення. Початкове зображення моделювалося як адитивна сума детермінованого сигналу постійної амплітуди та шуму, що розподілений за законом Пуассона. Були оцінені середнє значення, дисперсія і відношення сигнал/шум для сигнальної компоненти, шумової компоненти та зображення в цілому. Показано, що застосування алгоритму стискування зображень змінює статистику випадкової завади та статистичні характеристики всього зображення. При цьому спостерігається зростання відношення сигнал/шум, що може бути пояснено фільтруючими властивостями алгоритму на високих частотах.
Ключові слова: цифрова обробка інформації, статистичні характеристики, алгоритм стискування Wavelet, стандарт стискування JPEG-2000