1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Оцінка близькості багатовимірної класифікації, виконаної експертними методами

Оцінка близькості багатовимірної класифікації, виконаної експертними методами

Г.Б. Варшав’як, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:


Анотация: Показано застосування міри близькості між різними варіантами розбиття скінченої множини на непересічні підмножини для оцінки співпадіння варіантів територіальної організації розміщення продуктивних сил.


Ключові слова: кластерний аналіз, алгоритми кластерного аналізу, оцінка стійкості алгоритмів кластерного аналізу, розміщення продуктивних сил, регіональна економіка