1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Розробка методу і алгоритмів синтезу великих ансамблів недвійкових дискретних сигналів на основі узагальнених перестановочних перетворень

Розробка методу і алгоритмів синтезу великих ансамблів недвійкових дискретних сигналів на основі узагальнених перестановочних перетворень

О.О. Кузнецов, Ал.М. Носик, О.А. Смирнов, Ан.М. Носик, Л.М. Качур
Анотації на мовах:

Досліджуються методи формування дискретних сигналів для систем радіозв'язку з кодовим розділенням каналів, аналізуються способи підвищення абонентської місткості за рахунок застосування великих ансамблів недвійкових псевдовипадкових послідовностей. Розробляється метод і алгоритми синтезу великих ансамблів недвійкових дискретних сигналів на основі узагальнених перестановочних перетворень елементів кодових слів недвійкових надмірних кодів.
Ключові слова: дискретні сигнали, кодове розділення каналів, перестановочне перетворення