1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Статистична математична модель поляризаційних векторів розсіяння підстильної поверхні для сантиметрового діапазону радіохвиль

Статистична математична модель поляризаційних векторів розсіяння підстильної поверхні для сантиметрового діапазону радіохвиль

А.І. Омельченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано статистичний спосіб моделювання вибіркових значень поляризаційних векторів розсіяння підстильних поверхонь різних типів в сантиметровому діапазоні радіохвиль. Отримані результати можуть бути використані при оцінці ефективності алгоритмів виявлення і розпізнавання цілей на тлі підстильної поверхні при використанні методу повного поляризаційного зондування простору.


Ключові слова: поляризаційний вектор розсіяння, поляризаційна матриця розсіяння, підстильна поверхня