1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Проблеми та методи аналізу пестицидів

Проблеми та методи аналізу пестицидів

Т.О. Жадан, О.О. Шевцова, А.В. Гайнутдінов
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянуті проблеми моніторингу пестицидів у об’єктах навколишнього середовища а також фізико-хімічні і біологічні методи аналізу. Аналітичні дані узагальнюються; вказуються переваги і недоліки кожного з методів. Аналізуються найбільш перспективні методи моніторингу пестицидів, а саме: газорідинна хроматографія, тонкошарова хроматографія, імуноферментний аналіз. Приведено найбільш цікаві методики аналізу. Надається оцінка можливостей різних методів, у том числі біологічного, та найбільш перспективні з них рекомендовано для використання службами масового контролю пестицидів.


Ключові слова: моніторинг пестицидів, газорідинна хроматографія, тонкошарова хроматографія, імуноферментний аналіз, біосенсор, твердофазна екстракція, фітотоксичність, біоіндикація