1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(72)'2008
  5. Модель узгодженого фінансування науково-дослідних та досвідно-конструкторських розробок з удосконалення споживацьких якостей продукції в умовах неповної інформованості

Модель узгодженого фінансування науково-дослідних та досвідно-конструкторських розробок з удосконалення споживацьких якостей продукції в умовах неповної інформованості

І.В. Чумаченко, В.А. Вітюк, А.О. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: Представлена стаття пов’язана з актуальними питаннями науково-дослідних та досвідно-конструкторських розробок, які направлені на удосконалення тактико-технічних характеристик продукції, що виробляється, в умовах неповної інформованості. Використовується механізм узгодженого управління, згідно якому при плануванні розподілу коштів ”Центр” фінансування делегує частину своїх повноважень виконавцям, так як ”Виконавці” завжди більш проінформовані з своїх потреб та можливостей, ніж структури управління вищого рівня.


Ключові слова: децентралізація управління, узгоджене управління, центр фінансування, виконавці, науководослідні та досвідно-конструкторські розробки