1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Еліптичні криві в криптографії

Еліптичні криві в криптографії

В.І. Долгов
Анотації на мовах:


Анотация: Визначаються умови, які повинні бути враховані при відборі еліптичних кривих для криптографічних застосувань. Приводиться відповідний понятійний апарат, зокрема визначаються поняття сингулярності і суперсингулярності для еліптичних кривих і розглядаються теоретичні положення, лежачі в їх основі.


Ключові слова: криптографія, еліптична крива, сингулярність, суперсингулярність