1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Оцінка інформативності двійкових масивів на основі комбінаторного підходу

Оцінка інформативності двійкових масивів на основі комбінаторного підходу

В.В. Баранник, Г.В. Хаханова
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюються основні етапи методики оцінки інформативності двійкових даних на основі побудови комбінаторної інформаційної моделі двійкових масивів. Дана методика враховує обмеження на число серій одиниць в двійкових послідовностях плаваючих розмірів. Це дозволило обґрунтувати, що облік закономірностей за числом серій одиниць дозволяє скоротити надмірність в умовах не стаціонарності статистичних властивостей початкових даних. Показано, що даний підхід до оцінки інформативності двійкових даних забезпечує скорочення надмірності в умовах: рівноімовірних символів алфавіту; для якнайгірших умов виявлених структурних закономірностей.


Ключові слова: число серій одиниць, інформаційна модель, стиснення даних