1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Параметри та характеристики багатокупольних парашутних систем

Параметри та характеристики багатокупольних парашутних систем

Н.Ю. Берiславський, П.I. Iванов, Р.П. Iванов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається процес проектування багатокупольних парашутних систем. Представлено алгоритм вибору геометричних параметрів системи і виведені залежності, що виражають їх взаємний вплив. Розглянуто системи з кількістю куполів до дев'яти та проаналізовано особливості їх роботи, а також можливі варіанти відмов, обумовлені геометрією їх горизонтальних проекцій. Виданi рекомендації по діапазонах обмеження теоретичних залежностей . Розглянутi практичні приклади . Результати даної роботи можуть бути корисні фахівцям, які займаються питаннями проектування та випробування парашутної техніки.


Ключові слова: багатокупольна парашутна система, одиночний купол, балансувальний кут парашута зв'язки