1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Оцінка степеню стиснення і часу обробки зображень в телекомунікаційних системах

Оцінка степеню стиснення і часу обробки зображень в телекомунікаційних системах

П.М. Гуржій, Н.А. Корольова
Анотації на мовах:


Анотация: Проведена оцінка міри стиску відеоданих, методом стиску зображень на основі змішаного поліадичного кодування масивів довжин серій та колірних координат. Отримані вирази для визначення середнього об'єму стислого відеозображення, обчислено середнє число машинних операцій, що витрачаються на компактне представлення зображення, знайдений середній час, що витрачається на компресію відеоданих.


Ключові слова: телекомунікаційні мережи, зображення, колірні координати, поліадичний код, стиснення, поліадичний простір