1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Формалізація нечіткої експертної інформації при оцінюванні якісних ознак в бальних шкалах

Формалізація нечіткої експертної інформації при оцінюванні якісних ознак в бальних шкалах

М.М. Корабльов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається побудова моделей експертного оцінювання ознак на основі семантичних просторів при оцінюванні якісних ознак в бальних шкалах, яка потребує додаткового залучення експертів з метою парних порівнянь об’єктів один з одним. Запропонований підхід дозволяє аналізувати наявність якісних ознак на підставі сформованих функцій приналежності. Показано перспективи застосування отриманих моделей експертного оцінювання в системах цифрової обробки інформації.


Ключові слова: функція приналежності, терм-множина, ознака, семантичний простір