1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Дослідження кореляційних властивостей недвійковий дискретних сигналів

Дослідження кореляційних властивостей недвійковий дискретних сигналів

Ол.М. Носик, Ан.М. Носик, Л.М. Качур, В.М. Сай
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються недвійкові дискретні сигнали, утворені загальнено-перестановочним перетворенням кодових слів недвійкового надмірного коду. Досліджуються кореляційні властивості формованих дискретних сигналів, показано, що за своїми характеристиками вони не поступаються іншим відомим класам сигналів.


Ключові слова: кодові слова, недвійковий надмірний код