1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. ПОБУДОВА КРИВИХ ЗРОСТАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

ПОБУДОВА КРИВИХ ЗРОСТАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:


Анотация: На основі офіційних статистичних даних побудовано криві зростання заробітної плати в Україні з 1995 по 2007 рік за основними видами промислової діяльності. Аналогічні криві за той же період побудовано для регіонів України. В цілях порівняння темпів зростання цього показника побудовано аналогічні криві для основних професій в Росії з 1880 по 1910 роки.


Ключові слова: економетрія, криві зростання, заробітна плата, кластерний аналіз, економічна історія