1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. UML-ПРОФІЛЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

UML-ПРОФІЛЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

О.Г. Українець
Анотації на мовах:


Анотация: Ключова проблема, що виникає при розробці програмного забезпечення, пов'язана з визначенням вимог. Бізнесмоделювання дає можливість зрозуміти, де прикладне програмне забезпечення може поліпшити продуктивність організації, і допомагає визначити вимоги до нього. Із цією метою визначається UML-профіль для моделювання бізнесу, в основі якого лежить системологічний підхід "Вузол – Функція – Об'єкт". Однієї із ключових задач при розробці профілю є визначення його структури й стереотипів - головна мета даної статті. Профіль дозволяє створювати UML-моделі бізнеспроцесів та забезпечити простоту опису залежностей між ними й UML-моделями інформаційної програмної системи.


Ключові слова: інженерія вимог, метод аналізу вимог, модель бізнес-процесу, модель специфікації системи, уніфікована мова моделювання UML, системологічний підхід " Вузол – Функція – Об'єкт", триєдина парадигма континууму, UML-профіль