1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Нумерація зв'язкових двійкових структур в двовимірному поліадичному просторі

Нумерація зв'язкових двійкових структур в двовимірному поліадичному просторі

В.В. Бараннік, О.В. Слободянюк
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюється побудова методу нумерації тривимірних двійкових структур з врахуванням зв'язності ізотопних рівнів рельєфу зображення в двовимірному поліадичному просторі. Нумерація базується на: лексикографічному правилі, що визначає старшинство допустимих тривимірних двійкових структур; тому, що елементи тривимірної двійкової структури одночасно задовольняють обмеженням щодо позицій із забороною одиничних значень і обмеженням на динамічний діапазон, визначуваними двовимірним поліадичним простором; нумерації зв’язних тривимірних перестановок з повтореннями в двовимірному двійковому поліадичному просторі. Це дозволяє формувати вагові коефіцієнти по мірі накопичення кількості позицій із забороною появи одиниць. Стискування тривимірних двійкових структур досягається за рахунок скорочення комбінаторної надмірності, викликаної наявністю на кожному ізотопному рівні позицій із забороною появи одиниць.


Ключові слова: рельєфне представлення зображень, архітектурне позиціонування, кодування