1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Евристична процедура для методів оптимізації топології систем з радіально-вузловими структурами

Евристична процедура для методів оптимізації топології систем з радіально-вузловими структурами

В.В. Безкоровайний, O.В. Соболєва
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано евристичну процедуру для модифікації методів розв'язання задачі структурно-топологічної оптимізації трирівневих централізованих територіально розподілених систем. Наведено результати експериментального дослідження точності та складності модифікацій методу спрямованого перебору на основі комбінаторної процедури та покоординатної оптимізації.


Ключові слова: територіально розподілена система, синтез, структура, топологія, оптимізація, модель, метод, алгоритм