1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Непозиційне кодування у задачах нейромережевого прогнозування часових рядів

Непозиційне кодування у задачах нейромережевого прогнозування часових рядів

Є.В. Бодянський, О.С. Удовенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається метод модульного кодування інформації у прогнозуючих моделях, що реалізуються за допомогою штучних нейромереж. Переваги запропонованого підходу полягають у спрощенні структури нейромережі, скороченні розрядності даних та можливості використання паралельних обчислювальних процедур, що дозволяє підвищити загальну ефективність системи прогнозування.


Ключові слова: модулярний код, штучна нейронна мережа, система залишкових класів, синаптична матриця