1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Синтез недвійкових дискретних сигналів з покращеними властивостями і оцінка їх параметрів

Синтез недвійкових дискретних сигналів з покращеними властивостями і оцінка їх параметрів

Л.М. Качур
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються методи формування дискретних сигналів для радіосистем управління з множинним доступом. Досліджуються особливості формування великих ансамблів дискретних сигналів з використанням надмірних кодів, обгрунтовуються параметри використовуваних кодових конструкцій, проводиться оцінка кореляційних і ансамблевих властивостей формованих дискретних послідовностей.


Ключові слова: дискретний сигнал, радіосистема управління