1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Асимптотичний аналіз черг високошвидкісних телекомунікаційних мереж

Асимптотичний аналіз черг високошвидкісних телекомунікаційних мереж

Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, А.А. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання асимптотичного дослідження черг у високошвидкісних телекомунікаційних мережах і визначені межі пропонованих модельних апроксимацій. Проведені дослідження, що дозволяють визначити необхідну точність і обчислювальну потужність, які потрібні для обчислення апроксимації максимуму. Встановлено, що експоненціальні тимчасові шкали є оптимальними для трафіку фрактального броунівського руху в сенсі узгодження. Проведені експерименти показали вплив хвостів розподілів в різних масштабах часу на процес організації черг. Спостерігається, що при негаусівських трафікових сценаріях кореляційна структура (короткострокова і довгострокова) описує поведінку черг недостатньо адекватно. У зв'язку з цим визначені напрями подальших досліджень.


Ключові слова: телекомунікаційна мережа, асимптотичний аналіз, негаусівський процес, фрактальний броунівський рух, фрактальний гаусівський шум, мультифрактальна вейвлет-модель