1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку

Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку

М.Ф. Логвиненко, Г.Ю. Під'ячий, В.А. Світличний
Системи обробки інформації. — 2008. — № 7(74). – С. 74-77.
УДК 621.394.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Приводиться методика імітаційного моделювання вектора помилок в дискретному бінарному каналі зв'язку і результати обробки такого вектора з отриманням статистичних оцінок для окремих імовірнісних характеристик. Джерело помилок представляється вектором імовірностей станів і вектором умовних імовірностей помилок в кожному із станів. Ці параметри формуються на підставі емпіричних функцій розподілів частоти помилок в дискретних каналах при використанні різних ліній зв'язку (кабельних, радіозв'язку декаметрового діапазону). На підставі обробки сформованих векторів помилок одержані статистичні оцінки для імовірностей прийому блоку завдовжки n-біт без помилок і для імовірності прийому блоку n-біт з помилками різних фіксованих кратностей.


Ключові слова: вектор завад, емпірична функція розподілення, імовірність прийому блоку без завад, імовірність прийому блоку з завадами фіксованої кратності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Логвиненко М. Ф. Моделювання дії джерел завад в дискретних бінарних каналах зв’язку / М.Ф. Логвиненко, Г.Ю. Під'ячий, В.А. Світличний  // Системи обробки інформації. – 2008. – № 7(74). – С. 74-77.