1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Візуальна якість зашумованих оптичних зображень при їх компресії із втратами

Візуальна якість зашумованих оптичних зображень при їх компресії із втратами

В.В. Лукін, М.М. Пономаренко, М.С. Зряхов, С.С. Кривенко
Анотації на мовах:


Анотация: Методи стиснення оптичних зображень з втратами проаналізовано з погляду забезпечуваної візуальної якості. При цьому враховано той факт, що початкові зображення можуть бути спотворені перешкодами, зокрема, аддитивним шумом. Визначений оптимальний з погляду візуальної якості стиснення зображень крок квантування, при якому мають місце максимуми ряду метрик, використовуваних для оцінки візуальної якості декомпресійних зображень. Приведено порівняльні дані для різних кодерів, зображень і дисперсій перешкод.


Ключові слова: оптичне зображення, аддитивні перешкоди, оптимальний ступінь стиснення, візуальне сприйняття, критерії якості