1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Вплив флуктуацій фронту завадової хвилі на ефективність її придушення кореляційним компенсатором у радіотехнічних системах приморського базування

Вплив флуктуацій фронту завадової хвилі на ефективність її придушення кореляційним компенсатором у радіотехнічних системах приморського базування

М.М. Мінервін, В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, О.В. Лукашук, О.Я. Луковський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведена математична оцінка впливу випадкових перекручувань у тропосфері фронту завадової хвилі на ефективність її придушення кореляційним компенсатором, а також чисельна оцінка впливу флуктуацій фронту завадової хвилі на результат її компенсації в кореляційному компенсаторі. Розгляд проведений стосовно до лінійних антен з лінійними фазовими розподілами. Показано, що кореляція фазових флуктуацій у межах антени змінюється незначно. Аналізу піддавалися кореляційні компенсатори перешкод стосовно до випадку збігу головних максимумів діаграм спрямованості антен основного й допоміжного каналів, а також при рознесенні їхніх фазових центрів. Отримано співвідношення що дозволяють зробити чисельні оцінки ефективності роботи компенсатора перешкод як стосовно до випадку строго рішення завдання, так і стосовно до випадку інженерного підходу з урахуванням конкретних значень параметрів середньо широтної тропосфери.


Ключові слова: кореляційний компенсатор зовнішньої перешкоди, комплексна амплітуда, коефіцієнт кореляції, дисперсія, кореляційний момент