1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Дослідження вогнегасної ефективності емульсій на основі води з добавками електролітів

Дослідження вогнегасної ефективності емульсій на основі води з добавками електролітів

М.В. Кустов, В.Д. Калугін
Анотації на мовах:


Анотация: Експериментально досліджена вогнегасна ефективність емульсій різноманітного складу на основі води. За результатами експерименту по гасінню модельного осередку пожежі класу «А2» побудована математична модель, яка дозволяє визначити оптимальні інтервали концентрацій легко киплячої фази та електроліту в емульсії. Встановлено, що йодистий метил найбільш ефективна речовина в якості дисперсної фази емульсії. Встановлені мінімальні концентрації поверхнево-активної речовини та високомолекулярної сполуки, які дозволяють забезпечити максимальний час напіврозпаду та підвищити її вогнегасну ефективність.


Ключові слова: емульсія, електроліт, поверхневе натягнення, в'язкість, легко кипляча рідина, планування експерименту, адекватність моделі, дисперсність емульсії, вогнегасна ефективність, оптимізація