1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(74)'2008
  5. Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни

Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни

В.Ю. Дубницький, Б.В. Самородов
Системи обробки інформації. — 2008. — № 7(74). – С. 169-172.
УДК 519.86:347.464
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано двоетапний алгоритм визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни. На першому етапі початкове наближення визначають як розв’язок системи нелінійних рівнянь, який знаходять методом Ньютона, для подальшого пошуку застосовано модифікований метод деформованого многогранника.


Ключові слова: виробнича функція, виробнича функція із сталою еластичністю заміни, нелінійний метод найменших квадратів, метод пошуку оптимуму нульового порядку, метод деформованого многогранника
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дубницький В. Ю. Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни / В.Ю. Дубницький, Б.В. Самородов  // Системи обробки інформації. – 2008. – № 7(74). – С. 169-172.