1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. ВПЛИВ ЧИСЛА ЕЛЕМЕНТІВ В АНТЕННОЇ РЕШІТЦІ НА ЗМІНУ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ В НВЧ ТРАКТАХ ВЗАЄМНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

ВПЛИВ ЧИСЛА ЕЛЕМЕНТІВ В АНТЕННОЇ РЕШІТЦІ НА ЗМІНУ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ В НВЧ ТРАКТАХ ВЗАЄМНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ВИПРОМІНЮВАЧІВ

В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, М.І. Світенко
Анотації на мовах:

Показано основні допущення прийняті при синтезі математичних моделей діаграм спрямованості багатоелементних і малоелементних антенних решіток. Наведено аналітичні вирази для розрахунку залежності коефіцієнтів відбиттів у високочастотних трактах фазованої антенної решітки від числа випромінювачів у решітці і їхніх координатах. Результати розрахунків свідчать про те, що взаємні зв'язки випромінювачів в малоелементной решітці істотно впливають на коефіцієнти відбиття в високочастотних трактах. Результати математичного моделювання добре погодяться з експериментальними даними.
Ключові слова: фазована антенна решітка, коефіцієнт відбиття, взаємні зв'язки випромінювачів