1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. Імовірнісна модель синтезу нелінійних вузлів замін блокових симетричних криптографічних засобів захисту інформації

Імовірнісна модель синтезу нелінійних вузлів замін блокових симетричних криптографічних засобів захисту інформації

О.О. Кузнєцов, І.В. Московченко
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджуються моделі і обчислювальні методи формування нелінійних вузлів замін для симетричних криптографічних засобів захисту інформації. Розроблено імовірнісну модель формування нелінійних вузлів замін, в основі якої лежить імовірнісний відбір криптографічних функцій з необхідними показниками стійкості. Досліджується ефективність запропонованого методу, показано, що його використання дозволяє будувати функції з якнайкращими відомими на сьогоднішній день криптографічними профілями.


Ключові слова: захист інформації, симетричні криптографічні засоби