1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(15)'2014
  5. Аналіз матриці просторово-часових кореляційних функцій інтенсивностей відбитих і розсіяних ціллю сигналів

Аналіз матриці просторово-часових кореляційних функцій інтенсивностей відбитих і розсіяних ціллю сигналів

Є.Л. Казаков, О.В. Коломійцев, С.І. Клівець
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються можливості отримання інформації про характеристики цілі по просторово-часовій матриці інтенсивності сигналів, що приймаються в поєднаному і винесеному пунктах з використанням кореляційної теорії. Проводиться аналіз енергетичних і спектральних властивостей цілі, що флуктуює. Отримані аналітичні вирази для розрахунків. Зроблені висновки.


Ключові слова: ціль радіолокації, що флуктуює, енергетичні і спектральні характеристики цілі, поєднаний і винесений приймальні пункти радіолокаційної станції