1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. Вплив сили вітру на відхилення ракети від точки цілі

Вплив сили вітру на відхилення ракети від точки цілі

Ю.А. Олійник, Я.М. Кожушко, О.С. Балабуха
Анотації на мовах:


Анотация: При запуску ракет системи "земля-земля" необхідно враховувати відхилення ракети від точки цілі, викликане силою вітру. Для зміни чи коректування параметрів наведення і польоту ракети потрібно керуватися математичною моделлю впливу вітру на ракету. У статті розглянуті фізична і математична моделі відхилення ракети під впливом сили вітру на основі існуючих даних про процес польоту ракети "земля-земля" і опису швидкості і сили вітру в атмосфері Землі. У розглянуту фізичну модель уведені допущення, що спрощує математичну модель.


Ключові слова: відхилення ракети, бокове прискорення ракети, сила вітру, швидкість вітру