1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. Компараторна ідентифікація динамічних лінійних систем, що описуються сімействами предикатів

Компараторна ідентифікація динамічних лінійних систем, що описуються сімействами предикатів

Т.С. Супрун
Анотації на мовах:


Анотация: Вивчено сімейства предикатів, на основі яких можна компараторним методом ідентифікувати як стаціонарні, так і нестаціонарні лінійні системи. При вивченні динамічних лінійних систем множина вхідних сигналів природно інтерпретується як деякий функціональний гильбертовий простір. Розглядаються динамічні лінійні системи, що описуються диференціальними операторами зі змінними або постійними коефіцієнтами. Широкий клас психофізичних і технічних систем та систем автоматичного керування описується саме динамічними лінійними системами.


Ключові слова: компараторна ідентифікація, сімейство предикатів, лінійний функціонал інтегрального типу, інтегральний оператор