1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. Розробка системи моніторингу низьковольтних асинхронних електродвигунів

Розробка системи моніторингу низьковольтних асинхронних електродвигунів

Ю.А. Ясинський, М.В. Левандовський, А.М. Мінко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто можливість розробки і створення системи експлуатаційного моніторингу низьковольтних асинхронних електродвигунів. Показано, що збільшення їх термінів служби і підвищення експлуатаційної надійності дає істотно більший економічний ефект, чим поліпшення основних техніко-економічних показників електродвигунів. Сформульовано технічні задачі, які необхідно вирішити для створення системи експлуатаційного моніторингу низьковольтних асинхронних електродвигунів. Розроблено структурно-слідчі схеми основних вузлів електродвигунів, що дозволяють вирішити поставлені задачі. Показано, що підвищення технічної і економічної ефективності експлуатації низьковольтних асинхронних електродвигунів можна добитися, шляхом підвищення їх експлуатаційної надійності і своєчасного виявлення аварійних режимів роботи, прихованих небезпечних дефектів і прогнозування відмов низьковольтних асинхронних електродвигунів, пов'язаних з їх розвитком.


Ключові слова: система експлуатаційного моніторингу низьковольтних асинхронних електродвигунів, збільшення термінів служби електродвигунів, підвищення надійності електродвигунів, структурно-слідчі схеми основних вузлів електродвигунів