1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(75)'2009
  5. МОВА ПРОЦЕСНОГО БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ММТ(TML)

МОВА ПРОЦЕСНОГО БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ММТ(TML)

С.В. Тупкало, В.М. Тупкало
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті синтезовані авторами елементи науково-методичного апарату актуального напрямку загальної теорії управління підприємствами – теорії процесного управління, а саме: елементи науково-методичного апарату синтезу мов процесного бізнес-моделювання. Результати синтезу співвідносені з авторською мовою бізнесмоделювання ММТ (мова моделювання Тупкало, англ. TML – Tupkalo Modeling Language).


Ключові слова: нотація опису бізнес-процесів, процесний підхід до управління, стандарт опису бізнес-процесів, стандарт ISO 9001, ARIS, IDEF0, CASE-системи, SADT