1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Метод прогнозування оцінки риску з використанням нечіткого виводу

Метод прогнозування оцінки риску з використанням нечіткого виводу

Є.В. Брежнєв, А.А. Адаменко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропоновано використовувати нечіткі продукційні моделі для отримання оцінки ризику на етапі якісно-кількісного аналізу для задачі оцінки проектного ризику. Особливістю використання алгоритмів нечіткого виводу при вирішенні задачі прогнозу є використання алгебри Ρ-нечітких множин із функцією приналежності інтервального виду. Для приведення до чіткості запропоновано підхід максимального середнього значення функції приналежності.


Ключові слова: проектний риск, прогноз, нечіткі продукційні моделі, Ρ-нечіткі множини, функції приналежності інтервального виду