1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Дослідження мір структурної відповідності компонентних об’єктів

Дослідження мір структурної відповідності компонентних об’єктів

В.О. Гороховатський
Анотації на мовах:

Розглянуто питання порівняння зображень у системах комп’ютерного зору. Запропоновано міри, що враховують спотворення та появу хибних компонент у структурному описові. Проведено аналіз властивостей методів, наведено результати комп’ютерних експериментів. Вперше показано, як формалізувати і застосувати метричні підходи для зіставлення структурних об'єктів в ознаковом просторі, вивчено особливості відомих підходів і обговорено синтез схожості з новими властивостями.
Ключові слова: структурні методи розпізнавання, ключові точки, схожість множин, дескриптори, компоненти, міра близькості, метрика, аналіз відповідностей, множина відношень