1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Оцінка якості телекомунікаційної мережі

Оцінка якості телекомунікаційної мережі

С.М. Звіглянич, М.П. Ізюмський, М.Г. Шокін
Анотації на мовах:


Анотация: Сучасні автоматизовані системи управління військового призначення є сукупністю пунктів управління різних рівнів ієрархії, що об'єднуються в єдине ціле телекомунікаційною мережею обміну даними, яка, як системоутворюючий елемент, багато в чому визначає можливості автоматизованої системи в цілому. У статті розглядається підхід до оцінки якості функціонування телекомунікаційної мережі, вводиться поняття порогу можливого пониження якості її функціонування при виході з ладу каналів зв'язку між пунктами управління.


Ключові слова: пункт управління, якість, телекомунікаційна мережа, смуга пропускання