1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Можливості застосування непараметричних методів виявлення маневру цілі

Можливості застосування непараметричних методів виявлення маневру цілі

В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, А.В. Челпанов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізований вплив маневру на якість супроводу цілей, проаналізовані основні методи виявлення маневру і оцінки його інтенсивності. Також розглянута можливість реалізації непараметричних методів виявлення маневру цілі з використанням рангових тестових статистик в умовах невизначеності розподілу аналізованих параметрів – значень динамічних помилок фільтрації (нев'язності); проведений аналіз ефективності застосування непараметричних методів.


Ключові слова: маневруюча ціль, непараметричні методи