1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Синтез квазіоптимального виявляча трас повітряних об'єктів запитними системами спостереження єдиної інформаційної мережі

Синтез квазіоптимального виявляча трас повітряних об'єктів запитними системами спостереження єдиної інформаційної мережі

І.І. Обод, Г.Е. Заволодько
Анотації на мовах:

Приводиться синтез квазіоптимального виявляча трас повітряних об'єктів по даним запитних систем спостереження єдиної інформаційної мережі в послідовній постановці питання виявлення в розглянутих інформаційних системах: виявляч відповідних сигналів, виявляч повітряного об'єкта а саме виявляч траєкторій. В результаті структура синтезованого квазіоптимального виявляча трас повітряних об'єктів запитальними системами спостереження більш уніфікована в побудові схемотехніки.
Ключові слова: виявляч траєкторій, повітряний об'єкт, запитні системи спостереження, інформаційна система, відповідний сигнал