1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Швидка кластеризація у багатовимірному просторі для задач пошуку подібності

Швидка кластеризація у багатовимірному просторі для задач пошуку подібності

М.М. Пономаренко
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі запропоновано швидкий та ефективний метод кластеризації довільної множини за відстанню до одного з її крайових елементів. Метод є придатним не тільки для традиційних задач векторного квантування, але й для задач пошуку подібності у багатовимірному просторі, таких, як пошук подібного блоку зображення у фрактальному стиску або пошук подібних зображень за заданим зразком. Специфікою кластеризації для таких задач часто є наявність лиш деякої нелінійної функції відстані між заданими елементами множини, яка залежить від значень різних ознак елемента множини, кількість яких може досягати кількох тисяч. Високу ефективність запропонованого методу продемонстровано у порівнянні з традиційним методом медіанного перерізу на прикладі задачі пошуку подібних блоків зображення.


Ключові слова: кластеризація, векторне квантування, пошук зображень за подібністю, стиск зображень с втратами