1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(76)'2009
  5. Особливості проектування цифрових слухових апаратів на основі мовних процесорів

Особливості проектування цифрових слухових апаратів на основі мовних процесорів

І.В. Прасол, А.С. Нечипоренко
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена проблемі проектування цифрових слухових апаратів. Проаналізовані існуючі методи і алгоритми цифрової обробки сигналів, використовувані в сучасних цифрових слухових апаратах для компенсації слухових втрат, а також особливості сприйняття мови хворими хворих на нейросенсорну туговухість. Запропонована нова схема шумозаглушення, яка є основою алгоритму підвищення розбірливості мови для хворих на нейросенсорну туговухість.


Ключові слова: цифровий слуховий апарат, сигнальний процесор, методи цифрової обробки сигналів, шумозаглушення, розбірливість мови, нейросенсорна туговухість